ponedeljek, 22. november 2010

Choose not to fall

If You're Afraid to Fall, You Fall Because You're Afraid.
Everything is a choice - Daniel Marcus Ilabaca

ponedeljek, 14. junij 2010

Šah vs. Forex

Ed Lasker noted that in order to succeed he would ask himself  "What is my opponent's present state of mind and how can I worry him the most?"  Similary the very best traders have the innate ability to look at the market objectively while at the same time preciving it from the eyes of their opponents. What move do they fear the most? What will they do if prices go down?
Lasker explained that he "sometimes achived victory by boring opponents to death, or by luring them into attacks when attacks weren't in their nature".

Vir.: Stari zapiski

Priporočeno branje How Life Imitates Chess by Garry Kasparov.

četrtek, 06. maj 2010

Poker vs. Forex

Odličen prispevek!

petek, 16. april 2010

Dnevni promet

Prilagam tabelo prometa trgovalcev ustvarjenega v letošnjem januarju.


* 1 enota = 1 milijarda USD
Nekatere posredniške hiše se žal še vedno ne odločajo za objavo prometa, transparentnost hiš pa je zelo dobrodošla. In dokler smo "majhni" je tabela zanimiva tudi z vidika varnosti sredstev na trgovalnem računu.
Velikost = varnost?! Sicer je veliko več dejavnikov, ki vplivajo na dolgoročno varnost strankinih sredstev, vendar bi lahko temu rekli DA. (Trgovalci z vsaj šestmestno številko na računu so deležni zanesljivejše zaščite sredstev).

petek, 26. februar 2010

Valutno trgovanje: Dnevni ritem trgovalca

Za uspeh pri aktivnem dnevnem valutnem trgovanju je zelo pomembno tudi dnevno razpoloženje trgovalca. Boljše razpoloženi sprejemamo boljše odločitve, negativnemu razpoloženju pa običajno sledijo vse slabši rezultati.
Slabše razpoloženi smo precej dojemljivejši za neumnosti in kršitve osnovnega pravila varovanja sredstev, pa naj si bo to povezano s stop-loss naročili, višino zneskov, impulzivnimi vstopi ipd..
Kaj je torej naš cilj?
Poskrbeti moramo, da uživamo polno življenje, da ohranjamo uravnoteženost med delom in prostim časom.
Višje časovni grafi omogočajo več prostega časa že med samim trgovanjem. Recimo, kdor trguje signale na 4 urnem grafu naj bi si ogledal graf le na vsake 4 ure.
Nižje časovni grafi pa zahtevajo visoko mero koncentracije ves čas trgovanja in ob intenzivnem več urnem trgovanju je za trgovalca psihično in fizično lahko zelo obremenjujoče. Zato so krajši premori med samim trgovanjem nuja. Po pomembnosti pa ne izstopa tudi daljši oddih. Prednost večjega števila ponujenih signalov je dobro izkoristiti ravno v ta namen kajti večino signalov bomo po veliki verjetnosti tako ali drugače zamudili, ali pa zaradi utrujenosti iz kvalitetnih signalov naredili nekvaliteten rezultat.

Kratek test vašega dnevnega ritma. Rezultat lahko uporabite za načrtovanje daljšega odmora, ki naj postane prijetna navada. Seveda so odmori lahko fleksibilni glede samega začetka in trajanja. Čas izkoriščen za npr. rekreacijo, siesto, druženje, različne konjičke,... je zelo dobro izkoriščen čas. Pomembno je, da si ga redno privoščimo. Verjamem, da bo razpoloženje precej boljše in prav tako tudi odločitve.

Test: DNEVNI RITEM

Današnja tema je tudi moj končni cilj, ki ga še nisem uspel doseči v celoti. Res pa je, da mu prej nisem posvečal posebne pozornosti. Kar preveč dolgo časa sem se vrtel v nekakšnem začaranem krogu s konstantnim nihanjem med uspešnostjo in neuravnoteženim življenjem, posledično ponovno neuspešnostjo, nato nadaljeval z dokaj uravnoteženim življenjem, kateri je spet sledila uspešnost, nato neuravnoteženost in tako naprej. Moj cilj je biti uspešen v trgovanju in hkrati imeti uravnoteženo, zadovoljno življenje. Biti sproščen in osredotočen pri delu ter veselo in kreativno zapolnjevati prosti čas.
Z novim ciljem v mislih sem si v mesecu februarju vzel čas in prvič sestavil načrt, ki je nastal na podlagi vseh dosedanjih izkušenj, ki je resnično primeren za eksponentno rast, ki je enostaven, rezultatsko neprezahteven, na katerega sem ponosen ter se ga veselim izpolnjevati. Moja dolžnost sedaj je le, da mu zvesto sledim.

Vse pomembnejše točke vsebovane v načrtu sem opisoval tudi na tem blogu. V oklepaju pa sem tokrat pripisal še moj današnji pogled  na že napisano temo.

TEMA:
Samoanaliza

Trgovalni načrt (primer)
(Uspešen dan niso samo dobički, uspešen dan so tudi izgube, ki so ostale v mejah, uspešen dan je tudi dan, ko smo brez kvalitetnega signala ostali brez sklenjega posla. ČESTITKE ZA USPEŠEN DAN!!!)

Strategija:
Stop-loss 
( Namišljenega stop-lossa ne uporabljam več. V posel vstopam s stop-loss naročilom istočasno. Več uporabljam tudi fiksni stop-loss kajti, ko postanete zvesti svojemu časovnem grafu se varne razdalje, ki so hkrati smiselne, pričnejo pogosto ponavljati)

Sledeči stop-loss

Skalpiranje in kopiranje trendnih linij
(Ena od strategij, ki jih uporabljam. Predstavil sem le eno, to pa predvsem zato, ker je nastala z lastnim opazovanjem. Vse ostale strategije/pripomočki so pač sposojeni. Lahko jih najdete na ForexFactory forumu ali na Fxstreet, kjer je objavljenega ogromno znanja različnih avtorjev. Glede predstavljene strategije pa je nekaj napisanega tudi na slovenskem forex forumu beFXtrader. Na slovenskem forex forumu sodeluje krasna in zavzeta druščina valutnih trgovalcev, ki je pripravljena nesebično pomagati. Poleg tega je predstavljeno tudi nekaj dobrih strategij).

Tehnična analiza 2D,3D,4D
(3D analiza ni nujna za uspeh. Za začetnike je priporočljivo, da se osredotočijo le na en valutni par. Torej 2D,4D)

Podpora/Odpor
(sta vse, kar se dogaja na valutnem trgu. Preboji, testiranja, odboji. Non-stop, 24 ur na dan)

Trgovalna postaja MetaTrader 4 - osnovni triki
Prvič, Drugič, Tretjič, Četrtič

Problemi trgovalca
Eden izmed tistih dni, ... (verjetno bi se še kaj našlo ;D )

Meni ljube
Velik Človek
Vedenje zmagovalca
Skrivnost sreče (Mogoče se bo čudno slišalo, vendar zgodbo povezujem z upravljanjem denarja, money management)

Največji poudarek pri dnevnem valutnem trgovanju pa dajem ravno Upravljanju denarja
in današnji temi Dnevni ritem trgovalca - Psihologija trgovalca.

Kot sem že omenil, z novim ciljem je nastal nov načrt in z njim novi izzivi. Čeprav je sistem upravljanja še popolnoma netestiran, zaupam v sestavljen sistem in verjamem v uspeh. Začel bom z majhnim računom, čas pa bo pokazal ali sem sposoben tudi dolgoročno slediti načrtu. Več časa bom posvetil tudi lepši strani življenja, zaradi katere sem sploh pristal na področju aktivnega trgovanja (kot ste verjetno tudi vi) in, ki sem jo ves ta čas učenja in nadgrajevanja zanemarjal.
Blog ostaja odprt. Ob uspehu in dosegu dolgoročnega cilja bom z veseljem objavil tudi načrt z vsemi napotki, vendar ni potrebno izgubljati časa z čakanjem. Večina primernih odgovorov za vaš uspeh se skriva v vas samih.


Če ste valutni trgovalec začetnik, vam priporočam odprtje DEMO RAČUN-a. Dobro spoznajte trgovalno postajo, poiščete in razvijete strategijo do te mere, da jo razumete ter vadite vse dokler se ne pokažejo pozitivni rezultati neko daljše obdobje. Če pozitivnih rezultatov na demo računu ni, bodo na realnem trgovalnem računu še težje dosegljivi.


LIVE TRGOVALNI RAČUN
Če vam velikost računa omogoča večjo fleksibilnost vam priporočam prve sklenjene posle z polovico tveganja, ki ste ga uporabljali na demo računu. Npr.: če ste na demo računu uporabljali 1%, začnite na live računu trgovati z 0,5% . Tako boste mirno prebrodili začeten strah ali misel "en mesec pa že milijonar" ;)

Vsem bralcem želim veliko zadovoljstva na poti in uspešno izpolnitev zadanih ciljev.
Hvala.

torek, 02. februar 2010

Forex: Indikator aktivnosti neprofesionalnih trgovalcev

Značilni vzorci aktivnosti neprofesionalnih valutnih trgovalcev. Primer, ki ga je objavila evropska posredniška hiša. Slika pove vse.

sreda, 20. januar 2010

Upravljanje denarja ( Money Management)

Upravljanje denarja
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.

Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel.  (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička  "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti.  Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.

Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.

Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:

Funcalcs

Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti,  morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.

Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.