torek, 08. december 2009

2D, 3D tehnična analiza, 4D slika

2D Tehnična analiza

Ne glede na stil trgovanja (dolgoročno ali kratkoročno trgovanje) analiziramo dva časovna grafa posameznega valutnega para. Analiziramo višji časovni graf in nižji časovni graf (npr.dnevni in 4 urni graf).

-Na višjem časovnem grafu določimo smer gibanja razmerja in označimo pomembnejše podporne/odporne cone.
-Na nižjem časovnem grafu trgujemo v smeri predhodne analize z našimi vstopnimi in izstopnimi kriteriji.


3D Tehnična analiza
 

Tokrat analiziramo več valutnih parov na višjih časovnih grafih, ki so medsebojno povezani.

Analiziramo skupino npr. EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP,
                           ali npr. GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY,
                           ali npr. EUR/JPY, EUR/USD, USD/JPY itd.

Primer: Na vseh treh valutnih parih v skupini opazimo bikovski trend.
Vprašanje: Kateri par iz vsake skupine vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto?*

Najprimernejši valutni par za trgovanje v smeri trenda je par, ki vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto.
Pri izbiri smo pozorni  tudi na oddaljenost močnih odpornih con od trenutne cene. (Ob dosegu ali preboju teh con se zavedamo možnih sprememb moči).
S skrbno izbranim parom, si tako za enako tveganje, ki nastopi z vstopom v posel, omogočimo višje nagrade.
Če nam trgovanje v močnem trendu ne leži, imamo možnost izbire in zato izberemo par, ki vsebuje šibkejši valuti.
Kratkih pozicij se bomo v našem primeru izogibali, vse dokler niso izpolnjeni pogoji za njihovo uporabo.

Z izbranim parom se vrnemo na 2D analiziranje in trgovanje.


4D slika

Fundamentalna analiza in novice.

-Fundament je pomemben za dolgoročnejše valutne vlagatelje / špekulante medtem, ko je pri izrazito kratkoročnih trgovalcih le, recimo temu, dobrodošel, vendar ni popolnoma nepomemben.

-Novice so dnevno/tedensko gonilo gibanja razmerij pred in po objavah.
Večina novic je za dolgoročnejše vlagatelje neuporabnih, zato večjo pozornost posvečajo le pomembnejšim, kot so npr. spremembe obrestnih mer, stanje brezposelnosti ipd.. "Neuporabne" novice pa postanejo še kako pomembne za kratkoročne trgovalce,četudi le za nekaj minut, kajti ustvarjajo določeno volatilnost in spremembe momenta, katere lahko vržejo iz tira nepripravljene, medtem, ko jih pripravljeni trgovalci z veseljem izkoristijo sebi v prid.

 2D,3D,4D združene v celoto:

- bolšje razumevanje gibanja razmerij valutnih parov
- lažje načrtovanje potez
- trgovanje v okviru širše slike
- izbira in trgovanje v za nas ugodnih trgovalnih razmerah
- manj nepremišljenih/ impulzivnih potez
- problem prekomernega trgovanja in različnih frustracij je zmanjšano

4D nam pove v katero smer, 2D in 3D pa kdaj in do kam.


*najprimernejši par za trgovanje v smeri trenda oz. par z najmočnejšo in najšibkejšo valuto je:
EUR/USD v 1.skupini, GBP/JPY v 2. skupini, EUR/JPY v 3.skupini

Ni komentarjev:

Objavite komentar