sreda, 20. januar 2010

Upravljanje denarja ( Money Management)

Upravljanje denarja
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.

Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel.  (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička  "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti.  Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.

Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.

Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:

Funcalcs

Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti,  morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.

Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.

Ni komentarjev:

Objavite komentar